Groen geluk

De natuur heeft bewezen positieve effecten op de gezondheid en het geluk van de mens én dieren. De toevoeging van groen zorgt voor luchtfiltering, verkoeling, geborgenheid én nodigt daarbij uit om te bewegen en te ontmoeten. Het trekt tevens insecten aan die zorgen voor bestuiving en biedt verblijfruimte en voedsel voor vogels en kleinere zoogdieren zoals egels.

Binnen de Besloten Wal wordt er daarom gericht aandacht geschonken aan de integratie van de natuur.

“Wonen in een groene natuurvriendelijke wijk is fantastisch, de natuur verandert namelijk constant: Gedurende de dag met ’s ochtends zingende vogels en zodra het warmer wordt fladderen de vlinders rond.
’S avonds slapen de dagvlinders en gaan de nachtvlinders door met het bestuiven van planten en verschijnen tevens de eerste vleermuizen. Zij jagen de hele nacht op muggen waardoor de bewoners lekkerder slapen. Maar ook gedurende de seizoenen verandert het constant .”

Groenplan

In samenwerking met een ecoloog van Eelerwoude en landschapsarchitectenbureau Marseille Buiten is er een groenplan ontwikkelt voor de inrichting van het groen in het gebied.

De beplanting is zowel visueel aantrekkelijk als waardevol voor de dieren en planten uit de omgeving en sluit aan bij het groene karakter van de omgeving. De beplanting wordt opgedeeld in drie karakters: het bosplantsoen, de grassentuin en de sierplantzone. Alle drie met een eigen kwaliteit.

Bosplantsoen

In de bosplantsoenzone is het gewenst om een verloop in hoogte te creëren t.b.v. de ecologische waarde en het behoud van lichtinval voor de bewoners wiens tuin op het noorden ligt. Door aan de straatzijde lagere beplanting toe te passen, is deze zone overzichtelijker en oogt deze vriendelijker. Verder heeft het verloop in hoogte een toegevoegde waarde omdat meerdere microklimaten en dekking worden gecreëerd voor insecten, vogels en kleine zoogdieren zoals egeltjes en konijnen.

Grassentuin

Voor de (solitaire) heesters in de grassentuin is er gekozen voor soorten met een opvallende bloei- en herfstkleur. Waaronder het krentenboompje en de judasboom. Verder is er gekozen voor een tweetal winterbloeiende soorten, de toverhazelaar en de lampionboom, om zo een jaarrond beeld te garanderen.

Sierplantzone

Binnen de sierzone wordt gebruik gemaakt van planten met een rijke en opvallende bloei. Ook in deze beplantingsgroep is er gekeken naar de toegevoegde waarde van de beplanting, om zo de ecologische waarde van De Besloten Wal verder te vergroten.

Het groen biedt meerwaarde voor vogels en vlinders en andere insecten. De zonnige plekken in het plan, nabij de bloemrijke grassenmix worden voorzien van bijenhotels voor de wilde bijen die op hun beurt weer zorgen voor bestuiving, ook vlinders en andere insecten worden hierdoor aangetrokken. De bomen bieden vleermuizen een plek om in de luwte voedsel te vinden en zijn zeer geschikt voor verschillende broedende vogels zoals vinken, houtduiven en op latere leefgebied ook spechten.

Niet alleen de beplanting, ook de bebouwing richt zich op de versterking van de biodiversiteit. Zo biedt de gevel ruimte voor vleermuizen als de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis . Voor de gierzwaluw worden twee voorzieningen gefaciliteerd in de schoorsteen op het noorden en een op het oosten. Aan de rand van de wal komt een huiszwaluwtil.

Prettig leefklimaat

Het klimaat verandert: zomers worden warmer, hittegolven intenser en langer, neerslag extremer en we krijgen meer last van extreme droogte. Desondanks biedt De Besloten Wal een prettige leefomgeving, doordat het plan is ingericht op deze klimaat veranderende gevolgen. Zo zorgen de groene sedumdaken van de garages voor verkoeling bij hitte en voor het borgen van het overtollige water. Dit water wordt tijdens droge periodes door de planten gebruikt. Het hemelwater wordt afgewaterd via de plantvakken en de wadi’s.
Er is ook alle ruimte voor natuurlijk spelen met natuurlijke elementen, zoals de wadi’s met speelkeien.

Lees meer over het project

Meer informatie?

Heb je vragen over de beschikbare woningen of details over het project?
Neem contact op met onze makelaars. We zijn er om al je vragen te beantwoorden.

Heutink Groep
Ontwikkelaar en bouwer
Heutinkgroep.nl

Bruining en De Reus B.V.
Makelaar/verkoop
leek@bruiningdereus.nl
0594 554 355

Zest Makelaars
Makelaar/verkoop
info@zestmakelaars.nl
085 9020962