De Besloten Wal biedt met de rijke variëteit aan woningtypologieën ruimte voor jong en oud, starters, alleenstaanden en gezinnen. Iedereen is welkom en voelt zich hier thuis!

De opzet van het plan en variatie in de woningen, geeft een informele losse sfeer aan de omgeving. Het groene karakter, de ruim opgezette gemeenschappelijke ruimten en speelaanleidingen brengen leven in de buurt en nodigen uit tot ontmoeten en bewegen. Het binnenpleintje, waar de (half)vrijstaande woningen in een carré omheen liggen, draagt tevens bij aan het ontmoeten en de saamhorigheid tussen de bewoners.

Ontwerpbureau Marseille Buiten, gespecialiseerd in het ontwerp van de buitenruimte, heeft het ruimtelijk concept, ofwel de opzet en samenhang van het terrein, bedacht en ontworpen. Dit resulteert in een omgeving waarbij de openbare ruimte en de woningen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, het loopt als het ware in elkaar over. Geen individuele hekwerken of hagen, maar een doorlopende zone van verschillende soorten vaste planten. Zelfs de parkeerplaatsen bestaan uit groene waterdoorlatende verharding, passend bij de groene kern van dit plan. De auto is te gast, waardoor kinderen naar hartenlust kunnen spelen in de openbare ruimte.


In het plan is op verschillende plekken ruimte gecreëerd voor natuurlijk spelen. De natuurspeeltuinen zijn voorzien van een wadi, met groentoevoeging van gras en beplanting.

Lees meer over de groentoepassingen

Heutink Groep
Ontwikkelaar en bouwer
Heutinkgroep.nl

Bruining en De Reus B.V.
Makelaar/verkoop
leek@bruiningdereus.nl
0594 554 355

Thuis Nieuwbouwmakelaars
Makelaar/verkoop
info@uw-thuis.nl
050 210 42 42