De Besloten Wal biedt met de rijke variëteit aan woningtypologieën ruimte voor jong en oud, starters, alleenstaanden en gezinnen. Iedereen is welkom en voelt zich hier thuis!

De opzet van het plan en variatie in de woningen, geeft een informele losse sfeer aan de omgeving. Het groene karakter, de ruim opgezette gemeenschappelijke ruimten en speelaanleidingen brengen leven in de buurt en nodigen uit tot ontmoeten en bewegen. Het binnenpleintje, waar de (half)vrijstaande woningen in een carré omheen liggen, draagt tevens bij aan het ontmoeten en de saamhorigheid tussen de bewoners.

Ontwerpbureau Marseille Buiten, gespecialiseerd in het ontwerp van de buitenruimte, heeft het ruimtelijk concept, ofwel de opzet en samenhang van het terrein, bedacht en ontworpen. Dit resulteert in een omgeving waarbij de openbare ruimte en de woningen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, het loopt als het ware in elkaar over. Geen individuele hekwerken of hagen, maar een doorlopende zone van verschillende soorten vaste planten. Zelfs de parkeerplaatsen bestaan uit groene waterdoorlatende verharding, passend bij de groene kern van dit plan. De auto is te gast, waardoor kinderen naar hartenlust kunnen spelen in de openbare ruimte.


In het plan is op verschillende plekken ruimte gecreëerd voor natuurlijk spelen. De natuurspeeltuinen zijn voorzien van een wadi, met groentoevoeging van gras en beplanting.

Lees meer over de groentoepassingen

“Het woonveld scheidt zich op een heel duidelijke manier af van de rest van de wijk. De rechtlijnige buitenkant hebben we laten contrasteren met de zachte, meer natuurlijk vormgegeven binnenkant. De vloeiend vormgegeven plantvakken en verharding geven dat de sfeer in het veld lommerrijk is, en meer een erfkwaliteit krijgt. De zeer diverse maat, positie en vormgeving van de woningen dragen nog verder bij aan de bijzondere kwaliteit van De Besloten Wal.”

De buurtschap wordt met de bewoners gevormd, omdat zij deels eigenaar worden van het gemeenschappelijke binnenterrein. Als bewoner heeft u inspraak in het beheer van het gemeenschappelijk groen, waarbij gezamenlijk onderhoud zal leiden tot een snelle kennismaking met de buren. Ook kan worden meegedacht over de inrichting van de speelveldjes voor de kleintjes; Waar komt de natuurlijke speelaanleiding, hoe ziet die er uit? Waar komen de zitplekken om te ontspannen?

Deze vorm van (deels) eigenaarschap wordt ook wel ‘mandeligheid’ genoemd.

Lees hier meer

Om de bewoners weg te helpen heeft Marseille Buiten een voorstel gemaakt voor de speel- en ontmoetingsplekken. Zo worden de banken bijvoorbeeld geplaatst op aantrekkelijke ontmoetingsplekken zoals het groene pleintje en de speelplekken én worden er grote zwerfkeien geplaatst die als speel-en zitelementen kunnen dienen.
Heutink Groep legt het gemeenschappelijk binnenterrein aan en plant de eerste vergadering met bewoners tijdens de bouw. Tijdens deze vergadering wordt de beheervereniging gevormd, waar u- als bewoner- automatisch lid van wordt.

Een groot voordeel is dat zo het groen (de beplanting) goed en met regelmaat wordt onderhouden. Daarnaast krijgt u volop de mogelijkheid om zélf een omgeving te creëren die past bij uw wensen en behoeften.

Zo maken wij er samen een prettige, uitnodigende buurt van voor bewegen, beleven en ontmoeten!

Meer informatie?

Heb je vragen over de beschikbare woningen of details over het project?
Neem contact op met onze makelaars. We zijn er om al je vragen te beantwoorden.

Heutink Groep
Ontwikkelaar en bouwer
Heutinkgroep.nl

Bruining en De Reus B.V.
Makelaar/verkoop
leek@bruiningdereus.nl
0594 554 355

Zest Makelaars
Makelaar/verkoop
info@zestmakelaars.nl
085 9020962